Pivovar Lobeč

Pivovar Lobeč byl v roce 2009 prohlášen za kulturní památku. Vytváří společně s místním zámkem a sýpkou soubor vrchnostenských staveb, který dal základ k prohlášení Lobče vesnickou památkovou zónou.

První písemné zmínky o pivovaru v Lobči pochází z r. 1586, po staletí však měl spíše podobu venkovského vrchnostenského pivovárku. Jádro dnešní stavby, reprezentované cenným dvoulodním klenutým humnem, pochází z počátku 17. století. Současnou podobu vtiskla pivovaru přestavba realizovaná na konci 19. století majitelem mšenského velkostatku Rudolfem Cicvárkem. Autorem projektu přestavby v průmyslový typ parostrojního pivovaru byl proslulý inženýr Rosenberg. Významný rozvoj následně pivovar zaznamenal na počátku 20. století a krátce ještě mezi světovými válkami, kdy roční výstav piva dosahoval 10 000 hl. Následovalo období úpadku a v r. 1943 byla výroba piva v Lobči ukončena. Po znárodnění byl v r. 1949 pivovar definitivně zrušen a výrobní technologie sešrotována. Nedochovalo se ani technologické zařízení.

V létě roku 2007 byl zahájen proces záchrany zchátralého areálu bývalého pivovaru. Objekt je bohužel z bezpečnostních důvodů běžně veřejnosti nepřístupný, občanské sdružení PIVOVAR LOBEČ však pravidelně organizuje dny otevřených dveří, komentované prohlídky objektu i kulturní akce pro veřejnost. Možnost prohlídek po telefonické dohodě.